Адміністрація
Яценко_300х330.jpg
Яценко Валентина Василівна, в.о. директора коледжу, викладач-методист 

Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (1983), Київського державного університету  ім. Т. Г. Шевченка (1994) за спеціальністю "Геофізичні методи  пошуку та розвідки  родовищ корисних копалин".

На даний час навчається в аспірантурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Автор біля  15 наукових статей у фахових виданнях України.  

Працює в коледжі з 1983 року на різних посадах –від лаборанта,  методиста коледжу,  голови циклової комісії до в.о. директора.  Студенти цінують її  принциповість, відвертість.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи геофізики»,  «Комп’ютерна обробка  геофізичної інформації».
Є автором близько 20 методичних  розробок, які  ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі.

Підвищення кваліфікації:
     • стажування  з геофізики на кафедрі геофізики Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вих. № 049-12-592,  довідка  від 08.11.2019 року;
     • підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ за програмою «Організація педагогічної та навчально-методичної  роботи у закладі освіти» у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво № ПК 01597997/01994-19 від 22.12.2019р., реєстраційний №1994. 

Сфера наукових інтересів:  освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю, комп’ютерні науки.

Найчук_300х330.jpg
Найчук Людмила Ігорівна, заступник директора  з навчальної роботи, викладач-методист   

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1986 році  за спеціальністю  «Геофізичні методи  пошуку та розвідки  родовищ корисних копалин» та у 2001 році Київський інститут «Слов’янський університет» за спеціальністю «Облік і аудит».

Працює в коледжі з  1997   року  на посадах викладача,  головного бухгалтера, заступника директора з навчальної роботи. 

Викладає навчальні дисципліни: «Економіка та організація геологорозвідувальних робіт», «Економіка підприємств», «Основи менеджменту та маркетингу».

Підвищення кваліфікації:
• стажування  з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в Навчально-методичному центрі «Укоопосвіта», 2018 рік;
• підвищення кваліфікації за категорією «Педагогіка вищої школи» в ФПК Полтавського університету економіки і торгівлі, свідоцтво 12СПВ 028298, 2018 рік.

Сфера наукових інтересів:  освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю, економіка, маркетинг, менеджмент.

Войновська_300х330.jpg
Войновська Тетяна Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, викладач вищої категорії

Закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди у  2004 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та у 2016 році Приватний вищий навчальний заклад «Університет новітніх технологій» за спеціальністю «Фінанси і кредит»

Працює в коледжі з 2011 року  на посадах викладача, заступника директора з виховної роботи. 

Викладає навчальні дисципліни: «Культурологія», «Основи правознавства», «Соціологія».

Підвищення кваліфікації:
• стажування   з культурології та соціології  на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2018 рік.

Сфера наукових інтересів:  освіта, психологія, педагогіка.

Коваль Людмила Василівна 300x330Коваль Людмила Василівна, заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Закінчила у 1978 році Черкаське професійно-торгове училище та  у 1981 році Одеський фінансовий технікум за спеціальністю “Бюджетний облік”, кваліфікація бухгалтер-фінансист.

Починаючи з 1981 по 2006 роки
  працювала в організаціях Шполянського району Черкаської області за спеціальністю.

У 2006-2020 роках робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а починаючи з грудня 2020 року
  у  ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Сфера наукових інтересів: економіка, бухгалтерський облік, аудит.

Дубчак_300х330.jpg

Дубчак Євген Сергійович, завідувач природничо-технічного відділення, викладач вищої категорії

Випускник Київського геологорозвідувального технікуму (1974), Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1981) за спеціальністю "Геофізичні методи  пошуку та розвідки  родовищ корисних копалин"

Працює в коледжі з  1974 року  на посадах лаборанта, викладача, заступника директора, завідувача відділеннями. Студенти цінують його принциповість. 

Викладає навчальні дисципліни: «Загальний курс польової геофізики»,  «Ядерна геофізична розвідка», «Геофізичні дослідження в свердловинах», «Геологорозвідувальна апаратура та устаткування на автомобілях і всюдиходах».

Підвищення кваліфікації:
• стажування з геофізики на кафедрі геофізики Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017 рік.

Сфера наукових інтересів:  освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю.

Сутулова Леся Володимирівна 300x330

Сутулова Леся Володимирівна, завідувач геологорозвідувального відділення


Закінчила у 1988 Київський будівельний технікум та у 2012 році Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю “Управління персоналом та економіка праці”, кваліфікація спеціаліст з управління персоналом та економіки праці.


Починаючи з 1988 по 2006 роки працювала за спеціальністю в будівельних організаціях міста Києва.


У  ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» працює з 2007 року на посадах секретаря, методиста, завідувача відділенням та викладача професійних дисциплін.


Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємств», «Основи менеджменту та маркетингу», «Організація та планування підприємств».


Підвищення кваліфікації:

• ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свід. ПК01597997/01895 від 08.11.2019.


Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, економіка, бухгалтерський облік, аудит.


Абітурієнту