Документи

Вступники подають особисто такі документи:

1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього.

2. Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти). 
3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.

4. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.