Геотуризм

Спеціальність "Науки про землю"
освітня програма "Геотуризм"
Геологічний туризм (геотуризм) – є однією зі сфер туризму, що розвивається найбільш динамічними темпами в останні роки. Геотуризм швидко здобув популярність у широких колах міжнародної спільноти. Найбільшу популярність та розвиток отримав у країнах Західної Європи. Основна причина «відсталості» у цій галузі є мала кількість експертів, які можуть ефективно і творчо працювати в цій галузі. Саме тому актуальним є створення цієї освітньої програми, де студенти вивчатимуть перспективи та основи геотуризму.
Різке зростання популярності даного виду туризму пояснюється тим, що геотуризм сприяє розвитку знань туристів про перебіг геологічних процесів та їх результати, різноманітність мінерального і породного складу геологічних розрізів і масивів; дослідження історії розвитку земної кори, збір колекцій мінералів, гірських порід (при умові, якщо дана послуга не завдає шкоди об’єкту), фотографування проявів різноманітних складчастих і розривних геологічних структур тощо.
Геотуризм викликає інтерес до пізнання Землі, пропагує здорове життя та фізичну активність. У той же час вивчення геотуризму вимагає спеціальних навичок та вмінь. У рамках цієї освітньої програми студенти будуть отримувати знання в галузі наук про Землю з особливим акцентом на географію, основи геології, захист та збереження унікальних геологічних об’єктів, правові питання і принципи організації та управління у сфері геотуризму та ін. Випускники будуть мати можливість визначати, оцінювати, інтерпретувати і грамотно презентувати визначні пам'ятки геотуризму. Студенти отримують теоретичні і практичні навички організувати та проводити геологічні екскурсії (подорожі, маршрути) для різновікової категорії населення: школярі, студенти, науковці та іноземні туристи.