Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Код: 274

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

(підготовка фахівців для виробничо-технічної діяльності в автомобільній галузі)

 

Автомеханік - фахівець з ремонту і технічного обслуговування автомобілів (легкових, вантажних, автобусів), мотоциклів та ін.

На сьогоднішній день це одна з найбільш затребуваних технічних професій.

Особливості професії:

В обов'язки автомеханіка входить діагностика несправностей і робота по їх усуненню. Ремонт може включати наладку несправних вузлів або їх заміну. Зокрема, автомеханік встановлює і ремонтує двигуни, змінює і регулює колеса і т.д

У своїй роботі автомеханік використовує крім слюсарних інструментів (гайковий ключ, викрутка і т.п.) спеціальне діагностичне обладнання: динамометр, автосканер і т.д. Крім діагностики та усунення поломок, автомеханік контролює технічний стан автомобілів, виявляючи можливі проблеми на ранній стадії. Особливо це стосується автомеханіків, які працюють на автобазах, в майстернях підприємств  і служб.  У деяких випадках автомеханіку доводиться працювати з хімікатами, тому дуже важливо не мати алергічних захворювань. Для ремонту потрібна значна фізична сила, тому в цій професії зазвичай зайняті чоловіки.

Місця роботи:

Автомеханіки працюють в сервісних автомайстернях, на автобазах, в майстернях підприємств і різних служб ( «швидкої допомоги», пожежної служби та ін.).

У маленьких автосервісах в основному працюють автомеханіки-універсали.

У великих центрах зазвичай практикується поділ за спеціалізаціями:

Автожерстянщики - виправляють, шпаклюють кузов машини, готують її до малярних робіт.

Маляри - роблять грубе і остаточне шліфування кузова, готують автомобіль до фарбування і потім фарбують.

Механіки-діагности - визначають причини поломки.

Автоелектрики - усувають несправності в електроніці (сигналізації, бортовому комп'ютері та ін.).

Важливі якості:

-          гарний окомір;

-          гарний слух;

-          розвинене наочно-дієве і наочно-образне мислення;

-          хороша пам'ять;

-          уміння концентрувати увагу;

-          спостережливість;

-          швидка реакція;

-          дисциплінованість;

-          терплячість;

-          старанність;

-          акуратність;

-          фізична витривалість.

Знання та навички:

Автомеханік повинен розуміти конструктивні особливості автомобілів, за якими спеціалізується (в тому числі пристрій окремих технічних вузлів).

Знати технологію діагностики і ремонту.

Знати властивості оброблюваних матеріалів і використовуваних мастил Автомеханіку необхідні навички роботи з ручним інструментом, ремонтним та діагностичним обладнанням. І звичайно, автомеханік повинен сам вміти керувати автомобілем.

Навчальний процес

Протягом першого року навчання та частково другого студенти закінчують шкільну освіту. На другому курсі починається вивчення дисциплін професійного циклу та проходження навчальних практик.

Під час навчання студенти набувають знань та умінь з наступних дисциплін:

-          Фізика;

-          Електротехніка  та  електроніка;

-          Креслення;

-          Технічна  механіка;

-          Вища  математика;

-          Екологія;

-          Обчислювальна  техніка;

-          Основи  охорони  праці;

-          Економіка  підприємств;

-          Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;

-          Основи  менеджменту  та  маркетингу;

-          Технологія конструкційних  матеріалів;

-          Автомобілі;

-          Безпека  життєдіяльності;

-          Автомобільні  двигуни;

-          Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів;

-          Теорія  та  конструкція  автомобілів;

-          Технічна  експлуатація  автомобілів;

-          Електрообладнання автомобілів;

-          Правила безпеки  дорожнього  руху;

-          Основи безпечного керування автомобілем;

-          Автомобільні  перевезення;

-          Охорона  праці  в  галузі;

-          Основи  технології  ремонту;

-          Організація  та  планування  підприємств;

-          Технічне  обслуговування  автобусів;

-          Технічне  обслуговування  всюдиходів;

-          Геологорозвідувальна  апаратура  і  устаткування  на  автомобілях  і  всюдиходах.

40 % навчального часу відводиться практичному навчанню, де студенти опановують майбутню професію. Всі види практики вирішують наступні завдання:

-          ознайомлення студентів з обраною професією;

-          формування вмінь та навичок роботи з комп’ютерним забезпеченням;

-          прищеплення студентам навичок самостійної роботи, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних завдань;

-          формування професійних здібностей;

-          закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь, отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;

-           збір та підготовка матеріалів для курсових робіт і набуття навичок проведення дослідницької роботи.

За час навчання студент автомеханік проходить наступні практики:

-          Верстатну;

-          Слюсарну;

-          Демотажно-монтажну;

-          Навчальну практику на АТП і СТОА.

Головою випускаючої циклової комісії транспортних та загальнотехнічних дисциплін працює Проценко Володимир Олександрович.

Проценко Володимир Олександрович працює в КГРТ з 2002 року. Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство». Має посвідчення водія всіх категорій.

Викладає навчальні дисципліни «Автомобілі», «Автомобілі і трактори». Використовує знання і досвід, отриманий на виробництві, вдосконалює свою майстерність, застосовує новітні технології у викладацькій діяльності.

Після закінчення коледжу студент отримує диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту.

Кваліфікація – механік

Термін навчання – 3 роки 10 місяців