Інформація для вступників з базовою загальною середньою освітою

07.07.2014

ГРАФІК
проведення консультацій та вступних випробувань
для вступників на ОКР молодшого спеціаліста
з базовою загальною середньою освітою
(денна форма навчання)

Абітурієнту