Пам'ятка студенту

Шановні наші абітурієнти! Ця сторінка призначена для Вас.

Тут Ви знайдете цікаву інформацію про структуру коледжу та навчання у коледжі.

Всі спеціальності у коледжі закріплені за природничо-технічним відділенням.


Спеціальність

Освітня програма

Науки про Землю

Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин

Геотуризм

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва

Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації

Екологія

Прикладна екологія

Галузеве машинобудування

Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки

Гірництво

Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду

Автомобільний транспорт

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство та архівна справа (платне)

Облік і оподаткування

Облік та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств (платне)