Посилання

інтернет-ресурси Київського університету
Наукова бібліотека ім. М.Максимовича
http://library.univ.kiev.ua/
Студентська секція SEG (Товариства розвідувальних геофізиків)
http://seg.univ.kiev.ua/
Енциклопедія Київського університету
http://eu.univ.kiev.ua/
електронні каталоги
Електронний каталог періодичних видань
http://ecatalog.univ.kiev.ua/
освітні ресурси
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
http://www.nbuv.gov.ua/
Мала академія наук
http://man.gov.ua/
наукові установи
Національна Академія Наук України
http://www.nas.gov.ua/
Інститут геологічних наук НАН України
http://www.igs-nas.org.ua/
Інститут геофізики НАН України
http://www.igph.kiev.ua/
Науковий Центр аерокосмічних досліджень
http://www.casre.kiev.ua/
Національний антарктичний науковий центр України
http://www.uac.gov.ua/
державні установи
Міністерство освіти та науки України
http://www.mon.gov.ua/
Державна служба геології та надр України
http://www.geo.gov.ua/
Державний інформаційний геологічний фонд України
http://www.geoinf.kiev.ua/

Абітурієнту