Студенту

Геологiчнi методи пошукiв та розвiдки родовищ корисних копалин - Завантажити


Геотуризм - Завантажити

Розвiдувальна геофiзика та комп'ютерна обробка геофiзичної iнформацiї - Завантажити

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва - Завантажити

Прикладна екологія - Завантажити

Бурiння свердловин на тверді  кориснi копалини i воду - Завантажити

Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки - Завантажити

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів - Завантажити

Абітурієнту