Циклова комісія геологічних дисциплін

1. Бублій Микола Іванович                        голова комісії, викладач пошуку та розвідки РКК, дистанційних методів вивчення Землі, охорони праці в галузі.

2. Гурська Марія Казимирівна                   член комісії, викладач загальної геології,  основ гірничої справи, корисних копалин, геоморфології та четвертинної геології.

3. Донцов Олександр Олександрович       член комісії, викладач географії, географії туризму, туризмознавства, спортивного туризму.

4. Карпенко Галина Олексіївна                  член комісії, викладач топографії, геодезії, топографії з основами картографії.

5. Кондратьєва Галина Григорівна            член комісії, викладач менеджменту туризму.

6. Москаленко Ольга Іванівна                    член комісії, викладач палеонтології та історичної  геології, структурної геології та геокартування,  геології України, загальної геології, геології з основами геоморфології.

7. Найчук Наталія Володимирівна            член комісії, викладач структурної геології та геокартування,  комп’ютерної обробки геологічної інформації, геохімії та геохімічних  методів пошуків, загальної геології.

8. Пузирина Валентина Миронівна           член комісії, викладач основ  мінералогії, петрографії та петрофізики, петрографії та літології, кристалографії та мінералогії.

9. Рудь Світлана Олександрівна                член комісії, викладач загальної геології, геології та корисних копалин України, геоморфології та четвертинної геології України, основ буріння та гірничої справи.

10. Фесечко Руслан Станіславович           член комісії, викладач пошуку та розвідки родовищ корисних копалин, методів дослідження мінеральної сировини.

Абітурієнту